Algemene voorwaarden deelname kwaliteitsregister OncoReflex®

Total Health Academy heeft het kwaliteitsregister OncoReflex®  opgezet om de kwaliteit en betrouwbaarheid van het kwaliteitsregister OncoReflex®  en de goede relaties met de Verwijsgids Kanker en het medische circuit te bewaken en te waarborgen. Waarbij aangemerkt dient te worden dat de gegeven massages conform de richtlijnen van de training gegeven te worden.

 

Voorwaarden voor inschrijving

 • Gediplomeerd voetreflex therapeut
 • In bezit van diploma medische basiskennis (of hiervan vrijgesteld door beroepsvereniging)
 • Gediplomeerd OncoReflex®


Van elk lid wordt verwacht dat hij/zij:

 • De doelen van het Netwerk onderschrijft.
 • Niet in strijd handelt met deze doelen.
 • De belangen van het netwerk niet benadeelt
 • De OncoReflex® massage actief aanbiedt in zijn/haar praktijk
 • Het logo van OncoReflex® op de website plaats
 • Een accuraat cliëntendossier bij houdt van elke client; inclusief anamnese en massageverslagen
 • Eens per jaar een geaccrediteerde bijscholing OncoReflex® volgt
 • Op zijn/haar website een link maakt naar de website www. OncoReflex .nl
 • Een tekst op zijn/haar website zet waarin vermeld staat dat hij/zij Oncoreflex® massage in de praktijk aanbiedt. Hierbij moet aan de onderstaande regels worden voldaan. Dit omdat artsen en specialisten die verwijzen, verwijzen alleen door voor de OncoReflex® massages. Zij gaan er vanuit dat de leden zich hieraan houden. 
  Regels waaraan in de tekst moet voldoen:
 • Het woord “behandelen” mag op geen enkele manier in de tekst voorkomen;
 • Andere behandelingen die afwijken van de OncoReflex® mogen niet vermeld worden;
 • Ondersteunde middelen zoals bijvoorbeeld supplementen mogen niet vermeld worden.


Investeringen

 • € 20,- inschrijfkosten
 • € 25,- Jaarlijkse contributie
 • 1 verplichte geaccrediteerde bijscholingsdag (als je lid krijg je voorrang op de inschrijving)

De inschrijving is voor 12 maanden geldig. Eer is een opzegtermijn van 1 maand. De inschrijving wordt steeds stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Indien de factuur zonder opgaaf van redenen niet tijdig wordt betaald, wordt de deelnemer van de website verwijderd.


Beëindiging

 • Beëindiging van het lidmaatschap moet twee maanden van tevoren schriftelijk worden aangegeven;
 • Als niet voldaan wordt aan de bijscholingsverplichting;
 • Als het lid andere massages geeft dan die binnen het beroep van een voetreflextherapeut vallen;
 • Er niet voldaan wordt aan de jaarlijkse contributie;
 • Bij Beëindiging wordt de naam van het lid verwijdert van de website en vervalt het recht op het gebruik van het logo OncoReflex®