Netwerk OncoReflex®

Het netwerk Oncoreflex® -Voetreflexmassage bij kanker- is een landelijk netwerk van gespecialiseerde voetreflex therapeuten.  Alle aangesloten leden hebben een Voetreflexopleiding en een opleiding medische basiskennis op hbo niveau volgens de Plato eindtermen afgerond én hebben de specialisatie Oncoreflex® – voetreflexmassage bij kanker- gevolgd.  Om de kwaliteit te blijven waarborgen volgen alle leden van het Netwerk Oncoreflex® jaarlijks een verplichte bijscholing om hun kennis op peil te houden.

De leden van het Oncoreflex® -Voetreflexmassage bij kanker- zijn te vinden op de website bij “Vind een therapeut”.  De leden staan ook vermeld in de landelijke Verwijsgids Kanker en Kanker.nl

Oncoreflex® -Voetreflexmassage bij kanker-  is een massage van de voeten en onderbenen met als doel het verbeteren van de kwaliteit van leven, voor, tijdens en na de behandeling van kanker. De massage ondersteunt het fysieke, emotionele, mentale en sociale proces.  Oncoreflex®-Voetreflexmassage bij kanker- kan symptomen zoals stress, angst, pijn, misselijkheid en vermoeidheid verminderen en kan mede helpen de slaap te verbeteren en het gevoel van ontspanning te verhogen.

 

Het is hierbij van groot belang dat de therapeut goed is opgeleid en weet wat hij/zij doet.  Door kennis van de ziekte, de behandelingen en bijwerkingen kunnen de daarin gespecialiseerde therapeuten de massage afstemmen op de lichamelijke en emotionele conditie en de individuele behoefte van de client met kanker.

Uitgangspunten van het Netwerk zijn:

  • Professionaliteit
  • Waarborgen van kwaliteit
  • Aandacht voor de cliёnt
  • Aansluiting met andere organisaties/instellingen op het gebied van zorgverlening bij kanker.

 

Verwijsgids Kanker

De Verwijsgids kanker is de eerste landelijk dekkende sociale kaart voor aanvullende zorg en begeleiding bij kanker, op ieder moment van de diagnose. In de Verwijsgids Kanker staan onder meer gegevens van de individuele zorgverleners, instellingen en patiëntenorganisaties. Patiënten en naasten kunnen de Verwijsgids Kanker rechtstreeks raadplegen.


Initiatiefnemers van de Verwijsgids zijn Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in samenwerking met Stichting Kanker.nl: Nederlands Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) -KWF kankerbestrijding - VU/VUmc (onderzoeksgroep Samen leven met kanker, (oncokompas)- Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) - stichting OOK (Optimale Ondersteuning bij Kanker).

 

Voor meer informatie of deelname aan de landelijke activiteiten door Netwerk Oncoreflex- voetreflexmassage bij kanker – kunt u terecht bij Marga van Erp en Natascha van Schie. tel: 076-8200240

 

Inschrijven Kwaliteitsregister OncoReflex®

Degenen die de Master Training OncoReflex® met goed gevolg afgerond hebben kunnen zich laten inschrijven in dit register. Het kwaliteitsregister OncoReflex® heeft een landelijk netwerk dekking van gespecialiseerde voetreflextherapeuten. Om de kwaliteit te borgen en te bewaken volgen alle leden die opgenomen zijn in het Kwaliteitsregister OncoReflex® jaarlijks een bijscholing. Hierdoor wordt hun kennis op peil gehouden. 

Deze therapeuten worden opgenomen in de Verwijsgids Kanker van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

 

Voorwaarden voor inschrijving

  • Gediplomeerd voetreflex therapeut
  • In bezit van diploma medische basiskennis (of hiervan vrijgesteld door beroepsvereniging)
  • Gediplomeerd OncoReflex®